همگام با تکنولوژی روز دنیا

پيشرفتهاي بي وقفه تكنولوژي و تغييرات بنيادي سيستمهاي سخت افزاري و نرم افزاري و نياز سازمانها، شرکتهای نرم افزاری را مجبور به تغييرات اساسی در ساختارمحصولاتشان کرد. شرکت آرمان رايانه نيز به تبع آن اقدام به طراحی و عرضه نرم افزارهای کاربردی و فنی در زمينه حسابداری نمود. برای اين تغييرات ابتدا ذهن خود را از تجربيات گذشته پاک کرده و براساس امکانات جديد و نياز سازمانها از سال 1381 شروع به عرضه محصولات متفاوت کرديم که نتيجه آن سه نسخه نرم افزاری با امکانات لازم جهت کاربران محترم می باشد.

پل ارتباطی دانش و صنعت

شرکت آرمان رايانه محاسب شرق مستقر در شهرک فناوری صنايع غذايی و بيوتکنولوژی شمال شرق کشور به منظور برقراری پل ارتباط ميان دانش روز دنيا و صنعت در جامعه ايرانی در زمينه سيستمهای فروش ، مالی ، آموزش نيروی انسانی و ... با هدف توسعه اقتصادی به فعاليت می پردازد.

تيم اجرايی متخصص

 
 
 

در این مجموعه طی سالهای فعالیت خود با همکاری گروهی از متخصصین علوم رایانه ، حسابداری و مدیریت و تشکیل تیمی هماهنگ در تولید و پشتیبانی نرم افزار، همچنین تشکیل گروهی متخصص از مدیران مالی و حسابداران جهت ارائه خدمات مالی و مالیاتی افتخار خدمت گذاری به بنگاه های اقتصادی گوناگون را داشته ایم.