لوگو نام شرکت یا کارگاه نوع فعالیت نام مدیر عامل نام مدیر مالی نام حسابداران
کارخانه آدینس تولیدی آبگرمکن و بخاری جناب آقای حسينی حصار آقای محمد صداقت آقای غريبی - آقای خاوری
کارخانه نماپوشش شرق توليدی جناب آقای مهندس اسدی آقای محمد صداقت آقای ملکی
کارخانه سراميک توس توليدی جناب آقای مهندس قاسم آبادی خانم نظام دوست خانم توری - آقای بهشتی
کارخانه توچال پلاست توليدی جناب آقای رحيم زاده اسکويی آقای محمد صداقت خانم اقبالی
هتل پرديس خدماتی جناب آقای محمدزاده آقای جهانگيری خانم دانايی
کارخانه گرم ايران توليدی جناب آقای رامش آقای صداقت آقای عطاريانی
آزمايشگاه سروش خدماتی جناب آقای نوروزپور آقای صداقت آقای ملکی
کاشی و سراميک استادی بازرگانی جناب آقای استادی آقای صداقت آقای محمدپور
اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی مالی جناب آقای بابک زواررضا جناب آقای بابک زواررضا
نمایندگی شرکت بازرگانی پتروشیمی 1383 توليدی جناب آقای شاکری آقای صداقت
شرکت حسابداری و حسابرسی پویندگان پارس حساب مالی جناب آقای شاهرخی جناب آقای شاهرخی
نمایندگی شرکت بازرگانی پتروشیمی 1383 توليدی جناب آقای شاکری آقای صداقت
شرکت حسابداری و حسابرسی اندیشه نوین شرق (تهران) مالی جناب آقای حیدری جناب آقای حیدری
شرکت تولیدی آیدا شیمی 1384 توليدی جناب آقای مولوی آقای مولوی
شرکت تولیدی کمپرسورهای اترک 1384 توليدی جناب آقای پیوندی آقای پیوندی
شرکت تولیدی آیدا شیمی 1384 توليدی جناب آقای مولوی آقای مولوی
شرکت تولیدی پیستون خودرو 1384 توليدی جناب آقای هامپا آقای هامپا
شرکت تولیدی آیدا شیمی 1384 توليدی جناب آقای مولوی آقای مولوی
شرکت تعاونی مرزنشینان 1386 بازرگانی جناب آقای حیدری آقای حیدری
شرکت بیمه پوششگر (نمایندگی بیمه آسیا) 1386 خدماتی جناب آقای خلیل زاده آقای خلیل زاده
شرکت تولیدی فراز مهر (اصفهان، مشهد، تهران)1385 توليدی جناب آقای محمودیان آقای محمودیان
شرکت تولیدی یاران پلاستیک 1384 توليدی جناب آقای مخلصی آقای صداقت خانم بندگی
* شرکت تولیدی آذین کیمیا 1384 توليدی آقایان میرزاییان – معمارزاده آقایصداقت خانم کوهستانی
شرکت تولیدی امیرچاپ 1383 توليدی جناب آقای امیر آقای صداقت خانم مظاهری
صنایع لوله سازی شرق (مشهدوتهران) 1385 توليدی جناب آقای مطبعه چی آقای مطبعه چی
شركت فستو (فراصنعت آیریا) 1385 بازرگانی جناب آقای صفری آقای صفری
شرکت تعاونی ایران خودرو(موج رضا) 1385 بازرگانی جناب آقای علی آبادی آقای علی آبادی
شرکت پخش سموم لاله پارس 1385 بازرگانی جناب آقای صنعتي آقای صداقت آقای خاوری
شرکت بازرگانی سروش تجارت 1387 بازرگانی جناب آقای رحیمی آقای رحیمی
نمایندگی فرش پرشین 1387 بازرگانی جناب آقای وطن خواه
شرکت بازرگانی آلمیران 1386 توليدی جناب آقای اعتمادی خانم امامی خانم امامی
شرکت تولیدی آجر سفال سپهر 1386 توليدی جناب آقای وحید آقای وحید
شرکت تولیدی آجر ماهکار خراسان 1386 توليدی جناب آقای سلیمانی آقای سلیمانی
شرکت آسانسور بیستون 1386 توليدی سرکار خانم کلالی سرکار خانم کلالی
شرکت تولیدی منش پلاستیک 1384 توليدی جناب آقای شاکری آقای شاکری
شرکت الکترونیک صبا 1386 خدماتی جناب آقای جابری آقای جابری
موسسه گوهرشناسی آسیا شرق 1386 آموزشی جناب آقای پیش بین آقای پیش بین
شرکت مهندسی توسعه صنایع الکترونیک 1385 خدماتی جناب آقای سلیمانی آقای سلیمانی
شرکت بازرگانی طیبی (تهران) 1386 بازرگانی جناب آقای طیبی آقای طیبی
شرکت خدمات خودرو هیرمند 1385 خدماتی جناب آقای کاظمیان آقای کاظمیان
شرکت بازرگانی سم لاله 1386 بازرگانی جناب آقای صنعتی آقای صداقت آقای خاوری
هتل رازی 1385 خدماتی جناب آقای فلاحی آقای فلاحی
فروشگاه شیرآلات چمنی 1385 بازرگانی جناب آقای چمنی آقای چمنی
شرکت تولیدی مشهد قالب 1384 تولیدی جناب آقای هاشمی آقای هاشمی
لوازم بهداشتی سلیمانی 1385 بازرگانی جناب آقای سلیمانی آقای سلیمانی
شرکت تأسیساتی ماریان تهویه 1386 بازرگانی جناب آقای نظری آقای صداقت
شرکت تولیدی بی همتا توس 1385 تولیدی جناب آقای خباز مافی نژاد آقای خباز مافی نژاد
شرکت ساختمانی نورویه 1386 پیمانکاری جناب آقای فریور آقای فریور
شرکت تولیدی منو پمپ بهلول 1386 تولیدی جناب آقای بهلول آقای بهلول
شرکت آفرینش سازه 1386 پیمانکاری جناب آقای رضوی آقای رضوی
نمایندگی شرکت آما 1385 بازرگانی جناب آقای عبدالهیان آقای صداقت
نمایندگی گچ خراسان 1384 بازرگانی جناب آقای میرانیان آقای صداقت
شرکت پدیده گوهرشناسی ایرانیان 1386 آموزشی جناب آقای سزاوار آقای سزاوار
شرکت شیشه ایمنی زرین 1384 تولیدی جناب آقای فدایی آقای فدایی
شرکت چاپ پلاستیک دانش 1386 تولیدی جناب آقای امیر آقای امیر خانم شیبانی
شرکت تولیدی توچال پلاستیک 1386 تولیدی جناب آقای اسکویی آقای صداقت خانم بهشتی
شرکت تولیدی ماهک نمکی 1386 تولیدی جناب آقای رضایی آقای رضایی
شرکت تولیدی توس پرس 1386 تولیدی جناب آقای فتحی آقای فتحی
شرکت آذین کالا 1386 بازرگانی جناب آقای میرزایی آقای صداقت
شرکت ساختمانی ابنیه رویای سبز 1386 پیمانکاری جناب آقای حسینی آقای حسینی
شرکت پخش مواد غذایی 1386 بازرگانی جناب آقای میر غلامی آقای میر غلامی
شرکت مهندسی آرین 1386 پیمانکاری جناب آقای کاشی زاده آقای کاشی زاده
فروشگاه کفش بارون 1386 بازرگانی جناب آقای زرگر نژاد آقای صداقت
شرکت مهندسی ره پویان 1386 پیمانکاری جناب آقای طهماسبی آقای طهماسبی
درمانگاه فدک 1387 خدماتی آقای حسینی
شرکت کشاورزی بابایی 1386 بازرگانی جناب آقای میرزابابایی آقای میرزابابایی
شرکت پخش بهترینها 1386 بازرگانی جناب آقای توکلی آقای توکلی
تعاونی مسکن فرهنگیان (گلبهار) 1386 بازرگانی جناب آقای سروش آقای سروش
شرکت کوروش کامپیوتر 1387 بازرگانی جناب آقای گرجی آقای گرجی
شرکت کشاورزی بابایی 1386 بازرگانی جناب آقای نظری آقای صداقت
فروشگاه رزین تاژ 1387 بازرگانی جناب آقای صداقت آقای صداقت
شرکت تولیدی مشهد قطعه ساز 1387 تولیدی جناب آقای گلریزی آقای گلریزی
شرکت مشهد افرا 1387 بازرگانی جناب آقای منبتی آقای منبتی
شرکت آسانسور سایان 1387 تولیدی جناب آقای مقدم آقای مقدم
شرکت تجهیزات اداری توکل 1387 بازرگانی جناب آقای قنبری آقای قنبری
شرکت تولیدی توس سرامیک 1387 تولیدی جناب آقای قاسم آبادی آقای قاسم آبادی
نمایندگی فرش پرشین 1387 بازرگانی جناب آقای جزایری آقای جزایری
شرکت تولیدی اسفنج نسیم توس 1387 تولیدی جناب آقای برومند آقای برومند
شرکت سیناب – طبس 1387 بازرگانی جناب آقای فاطمی آقای فاطمی
شرکت پخش مقدم 1387 بازرگانی جناب آقای مقدم آقای مقدم
شرکت رهنمود محاسب 1387 خدماتی جناب آقای دیبایی آقای دیبایی
شرکت تدبیر محاسب 1387 خدماتی جناب آقای قربانی آقای قربانی
شرکت آرام گستر 1387 بازرگانی جناب آقای زمردی آقای زمردی
شرکت سپید تک سینا 1387 بازرگانی جناب آقای میربلوک آقای میربلوک
شرکت ساختمانی سنگ فرسا توس 1387 بازرگانی جناب آقای اصغرنسب آقای اصغرنسب
شرکت چوب زیست 1387 تولیدی جناب آقای تهرانیان آقای تهرانیان
مجتمع مسکونی ابریشم 1387 خدماتی جناب آقای دیبایی آقای دیبایی
نمایندگی بیمه دانا 1387 خدماتی جناب آقای عطار آقای حبیب پور
سراج الکتریک 1387 تولیدی جناب آقای طحامی آقای طحامی
فروشگاه تمیزکار 1387 بازرگانی جناب آقای تمیزکار آقای تمیزکار
ذوب فلزات توس 1387 تولیدی جناب آقای شیری آقای شیری
شرکت نماپوشش شرق 1387 تولیدی جناب آقای اسدی آقای صداقت آقای ملکی
بازرگانی ذکاوت 1386 بازرگانی جناب آقای ذکاوت
بازرگانی مقدم 1386 بازرگانی جناب آقای مقدم ثانی آقای مقدم ثانی
تعاونی مسکن فرهنگیان نیشابور 1387 خدماتی سرکارخانم قاضی سرکارخانم قاضی
فروشگاه بزرگمهر 1387 بازرگانی جناب آقای رجایی آقای رجایی
شرکت پل برج 1387 پیمانکاری سرکار خانم نخعی سرکار خانم نخعی
شرکت رسام پلاستیک 1387 تولیدی جناب آقای رامش آقای رامش
شرکت لعل پلاستیک 1387 تولیدی جناب آقای لعل آقای صداقت
شرکت تولیدی لیپاریس 1387 تولیدی جناب آقای خدادادی آقای خدادادی
شرکت تولیدی قفسه آریا 1387 تولیدی جناب آقای هراتی آقای هراتی
بازرگانی زوار 1387 بازرگانی جناب آقای زوار آقای پرهیز آقای پرهیز
شرکت سیمان تایل 1387 تولیدی جناب آقای کاویانی آقای کاویانی
شرکت بازرگانی حسن زاده 1387 بازرگانی جناب آقای حسن زاده آقای صداقت
شرکت تولیدی کشاورزان باغ و دشت 1387 تولیدی جناب آقای طالقانی آقای طالقانی
شرکت گرم ایران 1388 تولیدی جناب آقای رامش آقای صداقت آقای عطاریانی
شرکت تکانه صنعت 1388 تولیدی جناب آقای کاظمی آقای کاظمی
شرکت پوشش پلاست نگین بارثاوا 1388 تولیدی جناب آقای سعادتمند آقای سعادتمند
شرکت مهراز شرق ساز 1388 تولیدی سرکار خانم طحانی آقای صداقت خانم مغانی
مجتمع نیروگاههای فراگامان 1388 تولیدی جناب آقای قربانیان آقای قربانیان
شرکت مهندسی پیشرو خراسان 1388 تولیدی سرکار خانم شیبانی سرکار خانم شیبانی
شرکت ساختمانی شاهق شرق 1388 پیمانکاری آقای جهانگیری آقای علوی
شرکت هدف سازه (پاسارگاد) 1388 تولیدی آقای جهانگیری
موسسه فرهنگی آرامش توس 1388 خدماتی آقای جهانگیری خانم رضایی
شرکت مستند سازان 1388 خدماتی جناب آقای امامی آقای امامی
فروشگاه یدک شرق 1388 بازرگانی جناب آقای جوانفرد آقای جوانفرد
فروشگاه سنگین ماشین 1388 بازرگانی جناب آقای جوانفرد آقای جوانفرد آقای خاوری
شرکت سیاه و سفید (مجموعه طراحی آدنیس)1388 خدماتی جناب آقای حسینی آقای صداقت خانم زرگر نژاد
فروشگاه ذکاوتی 1388 بازرگانی جناب آقای ذکاوتی آقای ذکاوتی
فروشگاه كامپيوتر نيما 1387 بازرگانی جناب آقای داوودي آقای داوودي
کافی شاپ جوی (Joy) 1388 خدماتی جناب آقای صداقت آقای صداقت
شرکت تولیدی جهان گاز 1388 تولیدی جناب آقای دهنوی آقای جاویدی خانم دهنوی
مجموعه پذیرایی تشریفات 1388 خدماتی جناب آقای شاکری آقای صداقت خانم حسن پور
دفتر امور مشترکین تلفنهای همراه 1388 خدماتی جناب آقای ناظمی آقای ناظمی
شرکت چند منظوره ثامن الحجج(ع) 1388 خدماتی جناب آقای افضلی آقای افضلی
هتل ساحل 1388 خدماتی جناب آقای مقدسي آقای مقدسي
مجموعه پذيرايي ديزدر 1388 خدماتی سركارخانم باقري
شركت مهندسي نمونه سازان 1388 پیمانکاری آقای جهانگيري
شركت برف دانه شرق 1389 تولیدی جناب آقای پارسا خانم نورانی
شركت آبريزان 1389 تولیدی جناب آقای شيباني
شرکت همتا پیام سورنا خدماتی جناب آقای امیری آقای صداقت خانم امیری
شركت خراسان پيچ جليل 1389 تولیدی جناب آقای خيبر آقای جاویدی آقای مهماندوست
بازرگانی جناب آقای جوانفرد آقای جوانفرد
شركت مهندسي ساران 1389 بازرگانی جناب آقای قوام زاده آقای صداقت آقای رضایی
شركت آردينه توس 1389 تولیدی جناب آقای خسروپور آقای صداقت
شركت وينا توس آريا 1389 تولیدی جناب آقای بيات مختاري آقای صداقت آقای عطاریانی
شركت صنايع غذايي پرستو 1389 بازرگانی جناب آقای موسوي آقای موسوي
شركت بازرگاني خاورزمين 1389 بازرگانی جناب آقای رحماني آقای صداقت
شركت آتي ساز آدنيس 1389 پیماکاری جناب آقای حسيني آقای صداقت خانم زرگرنژاد
شركت خاوران نيرو نصر 1389 پیمانکاری جناب آقای جوادي
شركت درسا پلاست 1389 تولیدی جناب آقای تشكري آقای تشكري
هتل شهرام 1389 خدماتی جناب آقای محمدپور آقای جهانگیری
صنایع چوب سکویا 1389 تولیدی جناب آقای محمدیار آقای محمدیار
شرکت حمل و نقل حافظ ابرو 1389 خدماتی جناب آقای محمدپرست آقای محمدپرست
شرکت آدنیس صنعت 1389 تولیدی جناب آقای حسینی آقای صداقت اقای غریبی
شرکت پی سازان صدرافن 1389 پیمانکاری جناب آقای مقدم آقای آزاد خانم دادرس
شرکت شرق ید خراسان تولیدی جناب آقای حسن زاده آقای صداقت
شرکت پیشگامان نورد خراسان بازرگانی جناب آقای شهری آقای شهری
شرکت مه باران شرق بازرگانی جناب آقای سعادتمند آقای سعادتمند
گروه صنعتی مایان تولیدی جناب آقای جعفريان آقای جعفريان
شرکت پرند بازرگانی سرکارخانم انوری سرکارخانم انوری
شرکت اکباتان موج گستر پیمانکاری جناب آقای مقدم آقای ازاد خانم دادرس
شرکت ستاره البرز شرق بازرگانی جناب آقای صدیقی آقای صدیقی
شرکت تعاونی مرزنشینان خواف بازرگانی جناب آقای بهشتی آقای بهشتی
شرکت مهر افروزان حکیم 1390 خدماتی جناب آقای شریفی آقای شریفی
شرکت آذین تک پانته آ 1390 بازرگانی جناب آقای اکرامی آقای اکرامی
شرکت پمپ توس 1390 تولیدی جناب آقای جلالی آقای جلالی