مقدمه

در اين بخش به آموزش مختصری از نرم افزارهای حسابداری آرمان می پردازيم. شما می توانيد برای آموزش هرکدام از ورژنهای نرم افزار ، بروی ادامه مطلب کلیک نمایید و سپس آن بخش را مطالعه کنيد

آموزش نرم افزار حسابداری يوتاب

شروع کار
در ابتدا روی آيکون برنامه دبل کليک کنيد.اطلاعات ورودی برنامه را وارد کنيد(نام کاربر= sa ، نام سرور= نقطه و يا ip مخصوص سرور، نام ديتا بيس هم به همان نامی که از قبل ريستور کرده اید). سپس کليد تأييد را کليک کنيد تا پنجره مربوط به سال مالی باز شود. سال مالی مورد نظر را انتخاب کنيد تا وارد پنجره اصلی برنامه شويد.
کدينگ حسابداری
همانطور که ميدانيد اولين قدم برای شروع ثبت فعاليتهای مالی ، دسته بندی و کدگذاری و...
ادامه مطلب

آموزش نرم افزار حسابداری چند شرکتی

شروع کار
در ابتدا روی آيکون برنامه دبل کليک کنيد.اطلاعات ورودی برنامه را وارد کنيد(نام کاربر= sa ، نام سرور= نقطه و يا ip مخصوص سرور، نام ديتا بيس هم به همان نامی که از قبل ريستور کرده اید). سپس کليد تأييد را کليک کنيد تا پنجره مربوط به سال مالی باز شود. سال مالی مورد نظر را انتخاب کنيد تا وارد پنجره اصلی برنامه شويد.
کدينگ حسابداری
همانطور که ميدانيد اولين قدم برای شروع ثبت فعاليتهای مالی ، دسته بندی و کدگذاری و...
ادامه مطلب

آموزش نرم افزار حسابداری فروشگاهی

شروع کار
در ابتدا روی آيکون برنامه دبل کليک کنيد.اطلاعات ورودی برنامه را وارد کنيد(نام کاربر= sa ، نام سرور= نقطه و يا ip مخصوص سرور، نام ديتا بيس هم به همان نامی که از قبل ريستور کرده اید). سپس کليد تأييد را کليک کنيد تا پنجره مربوط به سال مالی باز شود. سال مالی مورد نظر را انتخاب کنيد تا وارد پنجره اصلی برنامه شويد.
کدينگ حسابداری
همانطور که ميدانيد اولين قدم برای شروع ثبت فعاليتهای مالی ، دسته بندی و کدگذاری و...
ادامه مطلب

آموزش نرم افزار حسابداری حقوق و دستمزد

شروع کار
در ابتدا روی آيکون برنامه دبل کليک کنيد.اطلاعات ورودی برنامه را وارد کنيد(نام کاربر= sa ، نام سرور= نقطه و يا ip مخصوص سرور، نام ديتا بيس هم به همان نامی که از قبل ريستور کرده اید). سپس کليد تأييد را کليک کنيد تا پنجره مربوط به سال مالی باز شود. سال مالی مورد نظر را انتخاب کنيد تا وارد پنجره اصلی برنامه شويد.
کدينگ حسابداری
همانطور که ميدانيد اولين قدم برای شروع ثبت فعاليتهای مالی ، دسته بندی و کدگذاری و...
ادامه مطلب