آموزش نرم افزار حسابداری يوتاب

Yootab
شروع کار
در ابتدا روی آيکون برنامه دبل کليک کنيد.اطلاعات ورودی برنامه را وارد کنيد(نام کاربر= sa ، نام سرور= نقطه و يا ip مخصوص سرور، نام ديتا بيس هم به همان نامی که از قبل ريستور کرده اید). سپس کليد تأييد را کليک کنيد تا پنجره مربوط به سال مالی باز شود. سال مالی مورد نظر را انتخاب کنيد تا وارد پنجره اصلی برنامه شويد.
کدينگ حسابداری

همانطور که ميدانيد اولين قدم برای شروع ثبت فعاليتهای مالی ، دسته بندی و کدگذاری سرفصلهاست ، که اين عملکرد را با عنوان کدينگ حسابداری ميشناسيم. با انتخاب کليد کدينگ حسابداری از منوی حسابداری مالی پنجره مربوط به اين قسمت را می بينيم که شامل واحدهای گروه ، کل ، معين ، تفصيلی و مشاهده کليه سرفصلهااست. در قسمت های مختلف کدينگ حسابداری (گروه، کل، معين و تفصيلی) شما امکان ايجاد ، ويرايش و حذف هر کد را از طريق کليدهايی با همين عناوين داريد. به عنوان مثال برای اضافه کردن سرفصل کل ، تب کل را کليک ، سپس کليد اضافه راانتخاب ميکنيد. از قسمتی که پايين پنجره باز ميشود کليدی که عکس فايل روی آن حک شده را انتخاب کنيد. پنجره ای باز ميشود که شامل کد گروه است. ازاين پنجره گروهی را انتخاب کنيد که ميخواهيد سرفصل کل زيرمجموعه آن باشد و سپس کليد تأييد را کليک کنيد. حال ميتوانيد عنوان سرفصل کل را وارد کنيد و با کليد اينتر سرفصل موردنظر ايجاد ميشود. روش اضافه کردن معين نيز به همين ترتيب است. پس از ایجاد کد معین ، ميتوانيد روی آن کليک کرده و از سمت چپ به سطوح تفصيلی موردنظر لينک دهید . برای ايجاد کد تفصيلی به تب تفصيلی رفته و با استفاده از کليد اضافه ، کد را در مجموعه مورد نظر ايجاد کنيد.اگر به تب مشاهده کليه سرفصلها وارد شويد ميبينيد کدها به صورت پله ای ايجاد شده اند. در تب مشاهده کليه سرفصلها اگر در کنارهرکدام از سطرها دبل کليک کنيد ميتوانيد گزارش مربوط به آن کد را در بازه زمانی مورد نظر رؤيت کنيد.

سند حسابداری

از منوی حسابداری مالی ، ليست اسناد را انتخاب کنيد تا پنجره مربوط به آن باز شود. دکمه جديد را کليک کنيد تا وارد سند جديد شويد. شماره سند را تغيير ندهيد ، تاريخ را به دلخواه تغيير دهيد ، اينتر کنيد تا مکان نما روی کد حساب قرار گيرد. کد ياقسمتی از نام سرفصل (سرفصل معين) را تايپ نماييد. سپس اينتر کنيد تا برنامه کد مورد نظر شمارا جستجو کند. پس از انتخاب اين کد اينتر کنيد تا کد روی سندتان قرار گيرد. اگر در کدينگ کد معين را به سطوح تفصيلی ارتباط داده ايد کدگذاری سطوح مختلف (تفصيلی) را در سند مانند آنچه که برای کد معين انجام داديد، انجام دهيد. با استفاده از کليد اينتر ساير اطلاعات از قبيل شرح ، بدهکار يا بستانکار حساب را کامل نماييد. پس از اتمام کار کليد ثبت سند را کليک کنيد. اگر شما روی سندی قرار داريد که ثبت شده است (يعنی سند جديد نباشد) ، ميتوايد در قسمت بالا و در کادر شماره سند، شماره سندی که از قبل ثبت کرده بوديد را وارد کرده و اينتر کنيد تا آن سند برايتان باز شود. ميتوانيد در قسمت ليست اسناد چند سند را انتخاب کرده ، کليد ادغام سند را کليک کنيد و از اين طريق چند سند را با هم ادغام کنيد. همچنين ميتوانيداز منوی تنظيمات به قسمت مرتب سازی اسناد رفته و اسناد را بر اساس شماره و تاريخ مرتب کنيد (راهنمای f1 امکانات فرم را نمايش می دهد).

کدينگ انبار

از منوی خريد و فروش ، کدينگ انبار را انتخاب کنيد. در اين پنجره تب طبقات کالا را کيک کنيد. با کليک کليد اضافه ميتوانيد طبقه کالای مورد نظر را ايجاد کنيد. حال اگر دقيقاٌ سمت راست طبقه ای که ايجاد کرده ايد را دوبار کليک کنيد ميتوانيد برای اين طبقه از کالا، زيرمجموعه ايجاد کنيد. با تکرار اين عمل ميتوانيد به تعداد دلخواه ، کالاها را شاخه بندی کنيد. زمانی که شاخه بندی تمام شد ، تب تعريف کالا را کليک کنيد. سمت راست اين پنجره، بعلاوه کنار هر طبقه را باز کنيد تا به طبقه آخر برسيد. با انتخاب طبقه مورنظر، کليد اضافه را در پايين فرم کليک کنيد. در سمت چپ کادری باز ميشود. نام کالای مورد نظر را تايپ کرده و پس از تکميل فرم آن را تييد نماييد.

تخصيص کالای انبار

از منوی خريد و فروش، تنظيمات انبار و سپس تخصيص کالای انبار را انتخاب کنيد. در اين پنجره و در قسمت بالا ابتدا انبار موردنظر را انتخاب، سپس کليد ورودی يا خروجی را انتخاب و نوع سند مورد نظر را از درون کادر انتخاب کنيد. سپس در ليست سمت راست کالای موردنظرتان را انتخاب و با دکمه ای که علامت فلش روی آن است اين کالا را به ليست سمت چپ منتقل کنيد. به اين ترتيب کالای شما به انبار ، و سندی که در بالا اتخاب کرديد تخصيص می يابد.

ثبت اسناد انبار

از منوی خريدوفروش، ثبت اسناد انبار را انتخاب کنيد. در قسمت سمت راست و پايين اين پنجره، کليد ورودی يا خروجی را انتخاب، در بالا و سمت راست، انبار موردنظر، و در بالا و سمت چپ، نوع سند مورد نظر (مثلاً خريد يا فروش) را انتخاب کنيد. حال ميتوانيد کليد ايجاد را کليک کرده تا سند موردنظر باز شود. از بالا شروع کنيد به کامل کردن اطلاعات فرم. تاريخ موردنظر را وارد کنيد. در قسمت کد حساب کد معين يا قسمتی از عنوان سرفصل معين را تايپ و اينتر کنيد تا پنجره انتخاب کد باز شود ، کد مورد نظر را انتخاب و اينتر کنيد تا در کادرخود قرار گيرد. اگر اين کد را در کدينگ حسابداری با سطوح تفصيلی ارتباط داده ايد ، سطوح بعدی را همانند آنچه برای کد معين گفته شد در کادر مربوطه قرار دهيد.با اينتر کردن به قسمت پايين که مربوط به انتخاب کالا است برويد. مانند مرحله قبل عمل کنيد تا اينبار کد کالا در کادر خود قرار گيرد.سپس اطلاعات ديگر کالا را وارد کنيد وبااينتر روی سطر حرکت کنيد. ميتوانيد به تعداد دلخواه کالا در اين قسمت وارد کنيد. در قسمت پايين پنجره ميتوانيد با قرار دادن کدهای مربوط به کسورات و اضافات فاکتور از قبيل تخفيف نقدی ، ماليات ارزش افزوده ، هزينه حمل ، اجرت و ... رابه فاکتور خريد يا فروش و يا ... اضافه کنيد. پس از اتمام اين مراحل دکمه تأييد را کليک کنيد. به اين صورت فاکتور در انبار ذخيره ميشود. اما برای اينکه اين فاکتور درسند حسابداری ذخيره شود، وارد سند حسابداری شويد و پس از تنظيم تاريخ آن ، کليد F12 را فشار داده، تا پنجره مربوطه باز شود. سپس کنار فاکتور مورد نظردبل کليک کرده تا انتخاب شود. اگر کليد انتقال به سند در پايين فرم را کليک کنيد فاکتور به سند حسابداری منتقل شده و حال ميتوانيد سند را ثبت کنيد.

دريافت و پرداخت

از منوی دريافت و پرداخت ، سيستم دريافت و پرداخت را انتخاب کنيد. در پايين و سمت راست دکمه دريافت يا پرداخت (مثلاٌ پرداخت)را کليک کنيد. به تناسب اين انتخاب شماآيتم های درون کادر بالا سمت راست، تغيير ميکند. از همين کادر عمليات موردنظر مثلاٌ پرداخت چک را انتخاب کنيد. از کادرهای بالا سمت چپ ريز سندها را انتخاب کنيد. حال کليد جديد را کليک کنيد. همانطور که در ثبت اسناد انبار توضيح داده شد، قسمتهای مختلف اين فرم را کامل کنيد (دقت کنيد که کدهايی که انتخاب ميکنيد بايد دقيقاً مشابه کدهای انتخاب شده در بيرون اين پنجره در ريز سند باشد)و در آخر تأييد نماييد. حال اگر اين چک وصول شد، دوباره پنجره سيستم دريافت و پرداخت را باز کنيد، گزينه پرداخت از پايين فرم را کليک کنيد، در بالا سمت راست از کادر نوع عمليات، وصول چک پرداختنی را انتخاب کنيد. از کادر بالا سمت چپ ريز سند را مانند آنچه در عمليات پرداخت گفته شد انتخاب کنيد. حال کليد جديد را کليک کنيد. در پنجره ای که باز ميشود کليد ازمحل اسناد را کليک کنيد. در اين پنجره چک موردنظر را انتخاب کنيد و کليد انتقال را کليک کنيد. ملاحظه ميکنيد که چک شما به پنجره وصول چک منتقل ميشود، بدون اينکه شما ثبت اضافه ای بزنيد. شما فقط در کادر بالا تاريخ را به دلخواه (روز انجام اين عمليات) تغيير ميدهيد و کليد تأييد را کليک ميکنيد. اينکار را ميتوانيد برای تمام عمليات های ديگر از قبيل برگشت چک ، واگذاری چک و ... انجام دهيد. برای ثبت اين چک ها در سند حسابداری مانند آنچه در ثبت اسناد انبار گفته شد عمل کنيد فقط به جای F12 ، از F11 استفاده کنيد. برای حذف اين چک از منوی دريافت و پرداخت، کاردکس اسنادی خزانه را انتخاب کنيد. در اين پنجره چک مورد نظر را انتخاب و کليد حذف را کليک کنيد. ملاحظه ميکنيد که مرحله وصول چک شما حذف ميشود. دوباره اين چک را انتخاب کنيد و کليد حذف را کليک کنيد. اينبار چک شما بطور کامل حذف ميشود.